Środki Trwałe

Pełna ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych, szybkie i bezbłędne spisy kontrolne.

Program przechowuje wszystkie niezbędne dane o przedmiotach i notuje wszelkie zmiany tych danych na przestrzeni czasu w postaci tzw. historii przedmiotu. Przedmioty mogą być logicznie łączone w zestawy, co ułatwia zarządzanie obiektami takimi jak zestawy komputerowe lub konferencyjne. Dane mogą być aktualizowane bezpośrednio przy użyciu stacji roboczej oraz za pomocą czytników kodów kreskowych lub przenośnych terminali. W prosty sposób można określić skład komisji spisowych, wysłać potrzebne dane do przenośnych terminali, wykonać spis kontrolny lub spis z natury i stworzyć potrzebne raporty włącznie z raportami różnicowymi. Brak tradycyjnych dokumentów praktycznie wyklucza możliwość wystąpienia pomyłek i nieścisłości. Profesjonalna ewidencja środków trwałych jest na wyciągnięcie Twojej ręki.

×
×
×

Bezpieczeństwo Twoich danych

Informacje gromadzone przez system są zabezpieczone przed wglądem i przypadkową lub celową modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Istnieje możliwość zarządzania listą użytkowników i grup użytkowników, oraz ustawiania ich uprawnień. Dokonane przez użytkowników operacje są monitorowane i ściśle powiązane z ich identyfikatorami. W razie zaistnienia podejrzanej sytuacji lub próby sfałszowania raportów bez wysiłku można odnaleźć ludzi za to odpowiedzialnych.

Możliwość pracy wielostanowiskowej

Program może pracować w sieci, dzięki czemu wszystkie operacje mogą być dokonywane na wielu stanowiskach komputerowych, przez wielu użytkowników jednocześnie. Możliwy jest centralny nadzór nad pracą całego systemu. Praca wielostanowiskowa nie wiąże się ze znaczącym podniesieniem kosztów. W razie potrzeby aplikacja może współpracować z darmowymi serwerami bazodanowymi PostgreSQLi FirebirdSQL. Oczywiście obsługiwane są również inne popularne produkty, jak Microsoft SQL Server, dzięki czemu istnieje możliwość wykorzystania zakupionych wcześniej licencji na tego typu produkty.

System dopasowany do indywidualnych potrzeb

Rodzaj i charakter przechowywanych danych o przedmiotach wynika w dużej części z wymagań i potrzeb użytkowych konkretnej instytucji definiowanych na etapie wdrożenia. Poszczególne elementy składowe licencjonowane są niezależnie, a ich koszt zależy od wielkości bazy danych i ilości stanowisk. Umożliwia to ograniczenie całkowitych kosztów wdrożenia przez eliminowanie niepotrzebnych składników i skalowanie systemu do wielkości konkretnej instytucji.

Moduł księgowy

Program pozwala na wykonywanie amortyzacji podatkowej i bilansowej środków trwałych z zastosowaniem wszelkich reguł księgowych dotyczących zmian wartości środka trwałego. Podczas dokonywania wszelkich zmian w parametrach księgowych przedmiotu, lub wartości amortyzacji, następuje ich automatyczna rejestracja. Moduł amortyzacyjny zawiera opcje wydruków dokumentów księgowych, jak np.: OT, MW, Ms, LT, ale również opcje wydruków zestawień księgowych i raportów bilansowych (między innymi sprawozdania F-03) za dowolny okres czasu.

Znane i nagradzane oprogramowanie

Prezentowane oprogramowanie otrzymało nagrodę Grand Prix Międzynarodowych Targów Zarządzania i Logistyki LOGISTYKA 2002 w kategorii automatycznego gromadzenia danych. Program w obecnej lub starszej wersji, bądź też jego elementy, wdraża lub wdrożyło wiele firm i instytucji. Zapoznaj się z listą referencyjną firmy.

Dostępna jest darmowa wersja

Dostępna jest darmowa wersja naszego programu. Bez wykupionej licencji system ewidencji może przechowywać do 500 przedmiotów. Jest to ilość wystarczająca do używania programu w małej firmie lub przetestowania podstawowych funkcji programu przed poniesieniem jakichkolwiek kosztów.

Program Środki Trwałe może być znakomicie uzupełniony przez aplikację DocStorage. DocStorage pozwala w prosty a zarazem przejrzysty sposób zarządzać dokumentami w Państwa firmie. Często zachodzi potrzeba dołączenia zdjęcia, faktury, gwarancji lub innego dokumentu do inwentaryzowanego elementu. Jest to możliwe przy użyciu tych obu programów. Dużym atutem tej pary jest prostota obsługi, co znajduje uznanie wśród naszych klientów i wypiera inne programy o podobnej tematyce. Więcej o DocStorage.

Naszym klientom poza wdrożeniem i skonfigurowaniem oprogramowania oraz dopasowaniem do indywidualnych potrzeb oferujemy kompleksowe szkolenia z zakresu obsługi danego programu. Oprócz tego świadczymy usługi pomocy technicznej, które poza pomocą dotyczącą obsługi oprogramowania dają również możliwość darmowego dostępu do najnowszych wersji programu.

System ewidencji przedmiotów SILVERCODERS Środki Trwałe może być w razie potrzeby obsługiwany za pośrednictwem przeglądarki internetowej bez instalacji na komputerze użytkownika. Takie rozwiązanie upraszcza i przyspiesza proces dostarczenia aplikacji do ewidencji mienia wielu użytkownikom końcowym i późniejszej jej aktualizacji.

Dzięki unikalnej technologii, przy odpowiednio wydajnym łączu sieciowym, użytkownik może korzystać z pełnego, nie uproszczonego interfejsu użytkownika, do złudzenia przypominającego klasyczny program "desktopowy". W przeciwieństwie do innych aplikacji internetowych do zarządzania środkami trwałymi i naliczania amortyzacji użytkownik Środków Trwałych ma dodatkowo łatwy i intuicyjny dostęp do zasobów lokalnego komputera, takich jak dyski czy drukarki.

W przedstawionym scenariuszu dostępna jest dodatkowo bogata w funkcje administratorska konsola www służaca do zarządzania konfiguracją i monitorowaniem serwerów oraz zarządzania użytkownikami. Dostępne jest szczegółowe monitorowanie, logowanie i raportowanie pracy serwerów aplikacji oraz konfigurowalny load-balancing pomiędzy serwerami aplikacyjnymi.

Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika i serwerem aplikacji może być w pełni szyfrowana, co zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych.

Dzięki dostępności i możliwości łączenia w jednym środowisku dwóch różnych interfejsów użytkownika: klasycznego, "desktopowego" programu oraz pełnej aplikacji dostępnej przez przeglądarkę internetową, system ewidencji mienia SILVERCODERS Środki Trwałe spełnia różnorodne wymagania i preferencje użytkowników, zapewnia wysoką produktywność pracowników oraz pełne wykorzystanie zasobów firmy.

Back to Top