SqlSync

porównywanie baz SQL-owych, synchronizowanie ich


SILVERCODERS SqlSync jest narzędziem umożliwiającym porównywanie danych przechowywanych w dwóch bazach SQL-owych, oraz ich synchronizowanie. Wyniki zawierają wykaz rekordów różniących się, rekordów brakujących i rekordów nadmiarowych. SqlSync potrafi wygenerować zapytania języka SQL których skutkiem będzie zmiana drugiej bazy w taki sposób, aby była ona identyczna z pierwszą bazą danych. Wygenerowane zapytania mogą być automatycznie wykonane, co skutkuje synchronizowaniem odpowiednich obiektów w bazach danych, lub całych baz danych.

Sterowanie procesem jest możliwe w całości za pomocą argumentów linii poleceń, a wyniki są czytelne dla użytkownika, ale również łatwe do dalszego przetworzenia za pomocą skryptów shellowych. W pakiecie znajduje się również biblioteka języka C, umożliwiająca porównywanie baz danych i ich synchronizację z poziomu innej aplikacji.

SqlSync współpracuje przynajmniej z wymienionymi serwerami SQL: PostgreSQL 8.1.x, MySQL 5.0.x, FirebirdSQL 1.5.x, Microsoft SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005, Oracle 10g. Dwie porównywane bazy danych mogą być obsługiwane przez dwa różne serwery SQL.

Możesz przeczytać artykuł o tym programie na linux.com.

Back to Top